Стратегически наръчник.

Дигитализация за екипи и компании

Защо и как.

Наличието на професионално обучение и образователни програми за онлайн кариерно консултиране ще позволи на консултантите да разширят значително целевата си аудитория.Институционалната организация на виртуалното кариерно консултиране не е и не трябва да лежи върху плещите на индивидуалните консултанти . Това е по-скоро ангажимент на мениджърите на организациите, осигуряващи кариерни услуги. Въпросите, свързани с техническото оборудване, сигурността на данните или онлайн консултирането се нуждаят от рамка и стандарти, които да се прилагат от организациите и кариерните консултанти. Ето защо изготвяме стратегически наръчник, който стимулира организациите да се занимават с тези теми. Стратегическият наръчник на OCCAY ще предложи насоки по въпросите, свързани с нормативните изисквания, етиката и технически аспекти и ще създаде подкрепяща и безопасна работна атмосфера за кариерните консултанти и за клиентите.

OCCAY Препоръки за вземащи решения и експерти на ниво политики, свързани с хибридното кариерно консултиране

Използвайте нашите OCCAY решения.

Хибриден обучителен курс

Оптимизирайте своите цифрови компетенции и умения.
Научете повече

Решетка за самооценка

Проверете своите цифрови компетенции.
Научете повече

Онлайн инструмент за консултиране

Инструмент за онлайн кариерно консултиране.
Научете повече

Свържете се с OCCAY.