Прокарваме път за кариерно консултиране от следващо ниво.

COVID-19 оказа огромно влияние върху нашия живот, което не подмина и сферата на кариерното консултиране, организациите и професионалистите по цял свят. Те бяха принудени спешно да преминат от консултиране лице в лице към работа в онлайн среда. За съжаление, онлайн кариерното ориентиране не беше интегрирано като естествена част в гамата от услуги преди кризата. Причините бяха различни – липса на техническо оборудване, на дигитални умения, на подходяща защита на данните или опасения за нарушаването им.

Спешното преминаване към дигитална среда и прилагането на онлайн услуги повече от година, изведоха на дневен ред дълго отлаганите промени и преминаването към ново ниво на кариерно консултиране. Редица онлайн инструменти си проправиха път в консултирането, но често те са фрагментарни и не напълно ориентирани към нуждите на клиентите. Независимо от това, опитът на организациите и на клиентите показва, че онлайн инструментите се радват на положителни оценки и позволяват по-голяма гъвкавост на онлайн кариерните услуги, включително самостоятелно ползване. Сега кариерните консултанти и организациите, предлагащи кариерни услуги, се нуждаят от подходящи инструменти и структурирано професионално образование и обучение, които да осигурят качеството на кариерно консултиране в хибридна форма – традиционно и в онлайн среда.

На конференцията „Интернационализация на ПОО през 2021 г.: отвъд мобилностите“, основният говорител Жоао Сантос, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия каза: „Кариерните консултанти играят критична роля за развитието на умения в подкрепа на зеления и дигиталния преход. Промяната се случва с такава скорост, че хората изпитват трудности да се насочат към бъдещи умения и способности. Тук кариерните консултанти могат да предоставят […] насоки и възможности за качествени квалификации, както и […] информация за повишаване на квалификацията и преквалификация.” Сега пандемията бавно отминава и простото връщане към предишните подходи лице в лице не е отговор на очертаното търсене (Доклад CEDEFOP: Политика и практика за кариерно ориентиране в пандемията, 2020 г.; Доклад на ОИСР: Кариерно ориентиране за възрастни в променящия се свят на работата, 2021).

Ето защо е време за структурно интегриране на най-новия опит и извеждане на кариерното ориентиране на следващото ниво : необходима е обща стратегия за повишаване на дигиталните умения за процеси и инструменти. Изправен пред разнообразието от предизвикателства, OCCAY се опитва да бъде приобщаваща и модулна оферта едновременно.

OCCAY създава дигитални инструменти за консултиране на пазара на труда, които позволяват трансфер и обмен на знания и са приложими във всички области на консултиране. Целите на проекта съвпадат с Плана за действие за цифрово образование на Европейската комисия, тъй като той предлага приобщаващи и модулни инструменти за кариерни консултанти и институции, работещи в тази област. Той съчетава самооценяването на дигиталните компетенции с възможността за разширяването им чрез използване на OCCAY Hybrid Flexi Course. В същото време OCCAY предлага на кариерните консултанти свободно достъпен онлайн инструмент и наръчник за онлайн кариерно консултиране. С това проектът има за цел да гарантира качеството на процеса на онлайн консултиране, да насърчи развитието на личните дигитални компетентности на консултантите и да подобри възможностите им на пазара на труда.

Освен това проектът насърчава европейската мрежа и подготвя препоръка за политиката за вземащите решения на институционално ниво на ЕС.

С OCCAY за първи път проект преследва общоевропейско разбиране в рамките на професионалното образование на кариерните консултанти и предлага обща цифрова платформа за образование и обучение.

Партньори по проекта