Текущо състояние
Не е регистриран
Цена
Free

Оптимизирайте своите цифрови компетенции и умения

Кариерното ориентиране процъфтява от личния контакт между консултант и клиент и след отшумяването на пандемията повечето услуги отново ще се провеждат лице в лице. Въпреки това, много консултанти вече имат положителен опит от работата в онлайн среда. Ето защо е нужно да се подготвим за кариерното ориентиране за бъдещето, което е хибридно. Комбинацията от лично и онлайн консултиране позволява изключително висока степен на гъвкавост в предлаганите услуги, за да отговори на индивидуалните нужди на клиентите . Предпоставка за това е консултантите да притежават необходимите дигитални компетентности в своята сфера, за да могат да предложат възможно най-добрата услуга.

Хибридният обучителен курс OCCAY е модулна система, базирана на рамката за цифрови компетентности. Курсът позволява гъвкаво прилагане, при което всеки от модулите – информационна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на цифрово съдържание, безопасност и решаване на проблеми – може да се преминава самостоятелно, съобразно индивидуалните обучителни нужди. Съдържанието се основава на ежедневна практика на кариерното консултиране.

Съдържание на модула

Разширяване на всички
Модул Съдържание
0% Complete 0/тъпки