OCCAY хибриден обучителен курс

Оптимизирайте своите цифрови компетенции и умения

Защо и как

Кариерното ориентиране процъфтява от личния контакт между консултант и клиент и след отшумяването на пандемията повечето услуги отново ще се провеждат лице в лице. Въпреки това, много консултанти вече имат положителен опит от работата в онлайн среда. Ето защо е нужно да се подготвим за кариерното ориентиране за бъдещето, което е хибридно. Комбинацията от лично и онлайн консултиране позволява изключително висока степен на гъвкавост в предлаганите услуги, за да отговори на индивидуалните нужди на клиентите . Предпоставка за това е консултантите да притежават необходимите дигитални компетентности в своята сфера, за да могат да предложат възможно най-добрата услуга.

Хибридният обучителен курс OCCAY е модулна система, базирана на рамката за цифрови компетентности . Курсът позволява гъвкаво прилагане, при което всеки от модулите – информационна грамотност, комуникация и сътрудничество, създаване на цифрово съдържание, безопасност и решаване на проблеми – може да се преминава самостоятелно, съобразно индивидуалните обучителни нужди. Съдържанието се основава на ежедневна практика на кариерното консултиране.

Модулите са структурирани по следния начин:
Инструменти за комуникация и сътрудничество (12 единици): Запознаване и използване на различни методи за консултиране в онлайн среда (напр. биографичен разказ, дърво на ресурсите, анализ на компетентности,..), безопасност на онлайн комуникацията и личните данни, основи и прилагане на различни комуникационни инструменти за подготовка на клиентите за дигитален процес на кандидатстване (напр. подготовка за онлайн интервю за работа).

Приложения за кариерно ориентиране (8 единици): Запознаване и използване на подходящи приложения в образователното и кариерното консултиране (включително портали за работа, програми за обучение, обучение и допълнително образование, приложения за обработка на документи за кандидатстване и документиране на процеса на кандидатстване), инсталиране и деинсталиране на програми, сигурност на данните.

Приложение 4.0 (24 единици): Запознаване и използване на различни формати на приложения (включително видеоклипове и презентации на приложения, Europass, инструменти за оформление на CV), работа с канали за социални медии, дигитални профили и професионални мрежи / групи, сигурност на данните и работа с лични данни (напр. конвертиране и криптиране на файлове, управление на пароли, кодиране на имейли), работа с различни ИТ устройства, смартфони, браузъри, както и подходящи програми.

Онлайн консултиране (12 единици): Създаване на онлайн консултиране, създаване на атмосфера на доверие за установяване на работа във виртуалното пространство, справяне с технически проблеми, комуникационни методи и стратегии за онлайн среда.

Дигитална здравна грамотност (8 единици): Ефективни методи за работа и консултиране в дигитална среда, здравословно използване на дигиталните технологии, дигитален детокс и ефективност на почивките.

Овластяване на самопомощ (8 единици): Запознаване и използване на функциите за търсене и помощ в различни програми, уроци и полезни помощни платформи, справяне със защитни стени и актуализации.

Учебната програма е базирана на стандартите на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение ECVET ии се брои за 3 ECVET кредита.

Изберете вашите модули от хибридния обучителен курс!

Очаквайте скоро.

Регистрирайте се за бюлетина, за да бъдете сред първите, които ще бъдат информирани кога Hybrid Flexi Course е наличен и безплатен за използване.

Използвайте нашите OCCAY решения.

Инструмент за самооценка

Проверете своите цифрови компетенции.
Научете повече

Онлайн инструмент за консултиране

Инструмент за онлайн кариерно консултиране.
Научете повече

Стратегически наръчник

Дигитализация за екипи и компании.
Научете повече